Piedāvājam:

Priekšrocības:

  • Mūsu pakalpojums ir komplekss - viss vienuviet.
  • Tūrisma firmas pērk gatavu pakalpojumu un tikai atved pie mums autobusu tūristu. Pārējais - mūsu ziņā.
  • Vairāk kā 20 gadu pieredze tradicionālajā kultūrā: dziedāšanā, spēlēšanā, dejošanā, amatniecībā, gastronomijā, paražu un vēstures zināšanas.
  • Pakalpojums pieejams angļu, krievu, franču, poļu, leišu, latviešu un latgaliešu valodās.

Stāsts par tradicionālo kultūru

Atraktīvs stāstījums par latviešu (un arī citu Latvijas pamattautu) kultūru, vēsturi, valodām. Ilustrācijas taustāmu priekšmetu un projektorprezentācijas veidā.

Laiks: 30-45 min.

Tautas mūzikas koncerts

Vokālas, instrumentālas un vokāli-instrumentālas tautas mūzikas koncerts. Iespējams arī stāstījuma ar muzikālām ilustrācijām formā par dažādiem tautas mūzikas veidiem un paveidiem.

Laiks: 30-90 min.

Instrumentu spēle

Varam arī sniegt ieskatu un nedaudz pamācīt latviešu tautas muzīku jeb instrumentu spēlēšanu. Paskaidrosim to darbības principus un ierādīsim. Pieejamie instrumenti: kokles, dažādu veidu stabules, dažādu veidu plēšu ermoņikas, mutes ermoņikas, vijole, base, zāģis, sitamie un ritma instrumenti.

Laiks: 20-60 min.

Deju koncerts un sadancošana

Koncerts ar pāru un daudzpāru deju izrādīšanu. Iespējams stāstījums par dažādiem deju veidiem, soļiem un rakstiem. Sadancošana ar skatītāju iesaistīšanu.

Laiks: 30-90 min.

Rotaļas

Bērniem vai pensionāriem piedāvājam vieglāku izkustēšanos: iešanu rotaļās, spēļu spēlēšanu, arī mīklu minēšanu.

Laiks: 20-60 min.

Amatniecība

Dažādu amatniecības darbu demonstrēšana, ierādīšana (aušana, pīšana, podniecība u.c.). Iespēja iegādāties amatniecības izstrādājumus.

Laiks: 15-60 min.

Ēdieni un dzērieni

Stāstījums par tradicionālo kulināriju. Ēdienu un dzērienu degustācija.

Laiks: 30-60 min.

Gatavošana

Dažādu tradicionālo ēdienu un dzērienu pagatavošanas meistarklases. Nodrošināšana ar nepieciešamajām izejvielām.

Laiks: 45-120 min.

Dravniecība un medus

Stāstījums par bitēm un biškopību. Medus un citu dravniecības produktu, tai skaitā dzērienu, degustācija.

Laiks: 30-60 min.